Proiectul intitulat Dezvoltare capcității unităților voluntare de intervenție în caz de urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă (ROHU-10) este inițiat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România, Comuna Diosig și Federația Pompierilor din județul Hajdú-Bihar din Ungaria.

Old firetruck.

Prin acest proiect partenerii au ca scop creșterea capacității și pregătirii unităților voluntare de intervenție de urgență din județele Bihor și Hajdú-Bihar, îmbunătățind calitatea sistemului general de răspuns în situații de urgență în zona programului.

Acest sistem este format dintr-o ramură profesională și voluntară. Momentan, unitățile de pompieri profesionale sunt distribuite pe teritoriul celor două județe, fiind concentrate în special în centrele urbane. Comunitățile rurale, care reprezintă o mare parte a teritoriului și a populației din cele două județe, se bazează în principal pe brigăzi de pompieri voluntari.

Proiectul VOLUNTEER recunoaște că un număr mare de persoane implicate în unitățile de pompieri voluntare nu posedă de experiență profesională solidă. Acesta este o provocare care este abordată printr-o serie de activități interconectate, atent dezvoltate în cadrul programului de formare care vizează atingerea obiectivului specific de dezvoltare a competențelor și abilităților pompierilor voluntari din Bihor și Hajdú-Bihar.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice printr-o structură complexă ale activităților proiectate cu atenție. Programele de pregătire specială sunt dezvoltate atât pe partea română, cât și pe cea maghiară, în conformitate cu specificațiile naționale pentru lupta împotriva incendiilor. Cea mai importantă caracteristică a cursurilor sunt modulele practice pentru care facilitățile Centrului de Instruire create în Diosig sunt esențiale. Centrul este echipat cu un container de simulare a incendiului, permițând participanților să exercite extincții de foc în condiții reale și sub supraveghere. Pentru mulți participanți aceasta este o experiență neprețuită de învățare, deoarece este prima ocazie de a intra în contact direct cu focul. În cadrul proiectului, vor fi instruiți 297 pompieri voluntari (105 – Ro și 192 – Hu).

Proiectul inițiază cooperarea dintre unitățile voluntare din cele două părți ale frontierei. Prin exercițiile comune transfrontaliere dorim reunirea actorilor relevanți din acest domeniu și să identificăm posibilități de a continua activitatea comună.

Platforma interactivă, dezvoltată prin proiect, de învățare e-learning este bilingvă și ajută la extinderea pregătirii profesionale a voluntarilor în afara săliilor de curs.

De asemenea, aplicația mobilă are ca scop alarmarea membrilor unităților, totodată este un instrument pentru a aduce mai aproape relația transfrontalieră între unități.

Recunoscând numărul scăzut a pompierilor voluntari în cadrul comunităților locale, în cadrul proiectului propunem organizarea unor caravane de demonstrație pentru stingerea a incendiilor constând dintr-o serie de 20 de demonstrații publice – 10 în România și 10 în Ungaria. Caravana are scop educațional și de recrutare a noilor voluntari dar și promovarea muncii pompierilor.


Durata de implementare a proiectului:

1 Aprilie 2018 – 30 Septembrie 2020

Valoarea proiectului
Valoarea totală – 1 406 367 Euro
Finanțare FEDR – 1 195 411.95 Euro
Cofinanțare guvernelor naționale – 172 659.11 Euro
Cofinanțare din partea partenerilor – 38 295.94 Euro

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea și nivelul de pregătire a unităților voluntare de intervenție în situații de urgență din județele Bihor și Hajdú-Bihar

Obiectivul specific 1 este îmbunătățirea competențelor și abilităților pompierilor voluntari, precum și dezvoltarea capacității organizaționale în acest sector.

Obiectivul specific 2 este crearea și operarea de platforme profesionale de cooperare transfrontarielă pentru unitățile voluntare de pompieri de pe cele două laturi ale frontierei.

Obiectivul specific 3 este întărirea conștientizării importanței și valorii vocației de pompieri voluntar pe ambele laturi ale frontierei.