Asociația Pentru Promovarea Afacerilor în România, în cadrul proiectului ROHU-10 VOLUNTEER, organizează cursuri autorizate de inițiere de Servant Pompier, având COD COR 541104, cursul fiind avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).


Cui se adresează?

Cursul se adresează tuturor persoanelor dornice să se specializeze în domeniul servant pompier, tuturor persoanelor care doresc să facă o carieră în această meserie și totodată persoanelor care fac parte din echipa de intervenție și prim ajutor din cadrul serviciilor voluntare sau private.


Care sunt actele necesare pentru înscriere?

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie/Decizie divorț (dacă este cazul)
 • Diplomă de învățământ minim obligatoriu (8-10 clase)
 • Aviz medical de la medicul de familiei care să atestă: ”Apt pentru exercitarea ocupației de Servant Pompier”


Structura cursului:

Durata cursului de Servant Pompier fiind 160 de ore, din care 54 de ore pregătire teoretică și 106 de ore pregătire practică.

Cursul este interactiv accentul fiind pe partea practică, care ajută le o bună însușire a cunoștințelor necesare pentru derularea unor situații de urgențe.


Temele principale ale cursului sunt:

 • Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgență
 • Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenției în situații de urgență
 • Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
 • Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

 

Examen și certificare:

Cursul de Servant Pompier se va încheia cu un examen în urma căruia se vor obține certificate de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

# Curs Conținut tematic Ore
1 Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă Tema 1 – Cunoaşterea şi mânuirea accesoriilor pentru protecţia servanţilor. (4 ore) – 1 oră teorie, 3 ore practică

Tema 2 – Escaladări (treceri) peste obstacole, prin spaţii înguste şi peste suprafeţe de sprijin reduse. (3 ore)

Tema 3 – Tehnica întinderii şi strângerii rolelor de furtun (2 ore)

Tema 4 – Tehnica mânuirii scărilor manuale. (2 ore)

Tema 5 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. (1 oră)

Tema 6 – Învăţarea şi executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Proba de concurs ”Pista cu obstacole pe 100 m”. (3 ore)

Tema 7 – Învăţarea şi executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Proba de concurs ”Ştafeta 4 x 100 m”. (3 ore)

Tema 8 – Învăţarea şi executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Proba de concurs ”Dispozitivul de intervenţie”. (3 ore)

Tema 9 – Acte normative care reglementează activitatea în situaţii de urgenţă. (2 ore)

Tema 10 – Situaţii de urgenţă. (1 oră)

Tema 11 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. (2 ore)

Tema 12 – Termeni şi expresii specifice apărării împotriva incendiilor. (2 ore)

Tema 13 – Noţiuni generale de fizică şi chimie specifice pompierilor. (2 ore)

Tema 14 – Surse de aprindere. Generalităţi, descriere, demonstrare. (2 ore)

Tema 15 – Factorii determinanţi ai riscului de incendiu. (1 oră)

Tema 16 – Incendiul şi evoluţia sa. Propagarea incendiilor. (1 oră)

Tema 17 – Substanţe de stingere a incendiilor. (1 oră)

Tema 18 – Accesorii pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. (4 ore) – 1 oră teorie, 3 ore practică

Tema 19 – Stingătoare de incendiu. (3 ore) – 1 oră teorie, 2 ore practică

Tema 20 – Instalaţii speciale de stingere a incendiilor. (1 oră)

Tema 21 – Instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. (1 oră)

Tema 22 – Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. Tehnica alimentării cu apă. (4 ore)

Tema 23 – Prezentarea posibilităţilor de lucru şi a caracteristicilor tehnico-tactice ale autospecialelor. (4 ore)

Tema 24 – Măsuri generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalaţiilor aferente construcţiilor. (1 oră)

Tema 25 – Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL. (1 oră)

Tema 26 – Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis. (1 oră)

Tema 27 – Situaţiile de urgenţă generate de inundaţii. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii. (1 oră)

Tema 28 – Situaţii de urgenţă generate de alunecări de teren. Noţiuni generale, măsuri de prevenire şi reguli de comportare. (1 oră)

Tema 29 – Situaţii de urgenţă generate de cutremure. (1 oră)

Tema 30 – Situaţii de urgenţă generate de accidente nucleare şi/sau urgenţele radiologice. (1 oră)

Tema 31 – Situaţii de urgenţă generate de accidente majore implicând substanţe periculoase. (1 oră)

Tema 32 – Situaţii de urgenţă generate de riscuri biologice majore. (1 oră)

Tema 33 – Norme generale privind activitatea de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de urgenţă. Evacuarea în situaţii de urgenţă. (1 oră)

Tema 34 – Perfecţionarea deprinderilor privind tehnica întinderii şi strângerii rolelor de furtun. (2 ore)

Tema 35 – Perfecţionarea deprinderilor privind tehnica mânuirii scărilor manuale. (2 ore)

66 ore pregătire din care: – instruire practică 36 ore
2 Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă Tema 1 – Organizarea grupelor la autospecialele pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. (2 ore)

Tema 2 – Îndatoririle servanţilor. (6 ore) – 2 ore teorie, 4 ore practică

Tema 3 – Tehnica executării îndatoririlor de către servanţi la intervenţii. (4 ore)

Tema 4 – Formaţiile de adunare şi de marş. Trecerea de la o formaţie la alta. (2 ore)

Tema 5 – Adunarea pentru intervenţie. Reguli şi măsuri de protecţie a servanţilor la adunarea pentru intervenţie. Deplasarea la locul intervenţiei. (3 ore)

Tema 6 – Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului premergător de intervenţie. (4 ore)

Tema 7 – Executarea recunoaşterii. Analiza situaţiei şi luarea hotărârii. (2 ore)

Tema 8 – Evacuarea, salvarea şi sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor. (2 ore)

Tema 9 – Metode şi procedee de salvare a persoanelor din subsoluri, de sub dărâmături, din spaţii înguste şi de la etajele clădirilor. (4 ore)

Tema 10 – Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie. (6 ore)

Tema 11 – Identificarea substanţelor periculoase clasificate conform ADR. (1 oră)

 36 ore pregătire din care: – instruire practică 33 ore
3 Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă Tema 1 – Tehnica stingerii incendiilor. (2 ore)

Tema 2 – Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor. (1 oră)

Tema 3 – Stingerea incendiilor. (20 ore)

Tema 4 – Intervenţia în cazul producerii inundaţiilor. (1 oră)

Tema 5 – Lucru cu instalaţiile speciale. (4 ore)

Tema 6 – Intervenţia în cazul producerii alunecărilor de teren. (1 oră)

Tema 7 – Intervenţia în cazul producerii unui accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică, accident chimic şi biologic. (1 oră)

Tema 8 – Intervenţia în cazul producerii unui cutremur. (1 oră)

Tema 9 – Acordarea primului ajutor medical. (3 ore)

Tema 10 – Lichidarea efectelor incendiului. Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă. (1 oră)

Tema 11 – Retragerea forţelor şi mijloacelor şi restabilirea capacităţii de luptă. (1 oră)

36 ore pregătire din care: – instruire practică 27 ore
4 Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare Tema 1 – Clasificarea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare. (1 oră)

Tema 2 – Norme de exploatare a autospecialelor şi utilajelor din dotare. (1 oră)

Tema 3 – Lucrări de asistenţă tehnică la autospecialele de intervenţie. (2 ore) – 1 oră teorie, 1 oră practică

Tema 4 – Lucrări de asistenţă tehnică la utilajele de intervenţie. (2 ore) – 1 oră teorie, 1 oră practică

Tema 5 – Asistenţă tehnică la accesoriile de intervenţie. (2 ore)

Tema 6 – Operațiuni de verificare şi întreținere a stingătoarelor portative şi transportabile. (2 ore)

Tema 7 – Verificarea siguranţei în exploatare şi funcţionare a unor accesorii de protecţie şi salvare. (2 ore)

Tema 8 – Întreţinerea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. (2 ore)

Tema 9 – Păstrarea şi verificarea substanţelor de stingere. (1 oră)

Tema 10 – Atribuţii privind întreţinerea mijloacelor de intervenţie. (1 oră)

16 ore pregătire din care: – instruire practică 10 ore
5 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Tema 1 – Riscurile în muncă specifice activităţii. Acte normative care reglementează activitatea de sănătate şi securitate în muncă. (1 oră)

Tema 2 – Norme generale privind securitatea personalului destinat intervenţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. (1 oră)

Tema 3 – Tipuri de accidente. Metode şi procedee de intervenţie în caz de accident. (1 oră)

3 ore pregătire
6 Aplicarea normelor de protecţie a mediului

 

Tema 1 – Acte normative care reglementează activitatea de protecţia mediului. (1 oră)

Tema 2 – Metode şi procedee de acţiune pentru diminuarea riscurilor de mediu. (1 oră)

Tema 3 – Metode şi procedee de acţiune pentru diminuarea consumului de resurse naturale. (1 oră)

3 ore de pregătire
Total: 160 ore din care 54 pregătire teoretică și 106 ore practică