Despre Interreg V-A RO-HU

Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

AXA PRIORITARĂ 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA PREVENIRII RISCURILOR ȘI GESTIONĂRII DEZASTRELOR

AP 5 are ca scop cooperarea în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, cooperare realizată printr-o prioritate de investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere
Acest obiectiv specific corespunde Priorităţii de investiţii 5/b, Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor.

Bugetul Programului (2014-2020)

231.861.763 euro buget total, respectiv 189.138.672 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din care: pentru proiecte: 209.165.123 euro buget total, respectiv 177.790.352 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Mai multe detalii despre acest program regăsiți pe site-ul oficial: