A Romániai Vállalkozásokért Egyesület, a ROHU-10 VOLUNTEER projekt keretén belül, az egészségügyi és oktatási minisztérium által akreditált tűzoltóképzést szervez (COD COR 541104), amely a Romániai Katasztrófavédelmi főfelügyelővég által is jóváhagyott.

Kinek szól?

Mindazoknak, a személyeknek akik szakosodni szeretnének  a tűzoltás területén, valamint akik ebben a szakmában szeretnének karriert építeni, de ugyanakkor azoknak is akik már részei valamilyen önkéntes vagy hivatásos sürgősségi beavatkozási egységnek.

Szükséges papírok a beiratkozáshoz?

 • Személyigazolvány
 • Születési bizonyítvány
 • Házassági/Válási bizonyítvány (szükség esetén)
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum (minimum 8 osztály)
 • Orvosi igazolás, mely szerint egészséges a képzésen való részvételhez

Képzés összetétele:

A Tűzoltó képzés időtartama 160 óra, mely 54 elméleti és 106 gyakorlati órából tevődik össze.

A képzés interaktív jellegű, a hangsúly a gyakorlatra tevődik, amely segít jobban elmélyíteni az ismereteket sürgősségi esetekre.

Főbb érintett tematikák:

 • Vészhelyzetekben történő beavatkozások előkészítő tevékenységeinek végrehajtása
 • A beavatkozás előtti tevékenységek elvégzése vészhelyzet esetén
 • Vészhelyzeti beavatkozás végrehajtása
 • A beavatkozáshoz szükséges technikai eszközök karbantartása
 • A munkavédelmi és egészségvédelmi jogi rendelkezések alkalmazása és betartása
 • Környezetvédelmi szabályok alkalmazása

Vizsga és elismervény:

A Tűzoltóképzés vége egy vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése révén az Egészségügyi és Oktatási Minisztérium által akreditált diplomával gazdagodnak a résztvevők.

Ssz. Kompetenciák Tematikák Időtartam
1 Vészhelyzetekben történő beavatkozások előkészítő tevékenységeinek végrehajtása

 

1.Téma – A tűzvédelmi kiegészítők ismerete és kezelése (4 óra, amiből 3 óra gyakorlat)

2.Téma – Hegymászás (átkelés) akadályokon, keskeny terepen és csökkentett tartófelületeken (3 óra)

3.Téma – Tömlőhenger meghosszabítás és meghúzási technikák (2 óra)

4.Téma – Létrák kezelésének technikája (2 óra)

5.Téma – Önkéntes és hivatásos tűzoltóknak szervezett szakmai versenyek lebonyolításáról szóló rendelet (1 óra)

6.Téma – Az önkéntes és hivatásos versenyeken végrehajtott próbák megtanulása és gyakorlása. Akadálypálya 100 m-en (3 óra)

7.Téma – Az önkéntes és hivatásos versenyeken végrehajtott próbák megtanulása és gyakorlása.Staféta 4x100m-en (3 óra)

8.Téma – Az önkéntes és hivatásos versenyeken végrehajtott próbák megtanulása és gyakorlása.Beavatkozási eszközök használata (3 óra)

9.Téma – Normatívák, melyek szabályozzák a sürgősségi esetek tevékenységeit (2 óra)

10.Téma – Vészhelyzetek (1 óra)

11.Téma – Általános tűzvédelmi szabályok (2 óra)

12.Téma – A tűzvédelem speciális kifejezései (2 óra)

13.Téma – Kémiai és fizikai általános fogalmak tűzoltóknak (2 óra)

14.Téma – Gyújtóforrások. Általánosságok, demonstrációk (2 óra)

15.Téma – A tűzvész meghatározói (1 óra)

16.Téma – A tűz és annak fejlődése. A tűz terjedése (1 óra)

17.Téma – Tűzoltási anyagok (1 óra)

18.Téma – kiegészítő eszközök sürgősségi beavatkozásokhoz (4 óra, amiből 3 óra gyakorlat)

19.Téma – Tűzoltó készülékek (3 óra, 2 óra gyakorlattal)

20.Téma – Speciális tázoltó rendszerek (1 óra)

21.Téma – Automatikus tűzjelző berendezések (1 óra)

22.Téma – Vízellátási források tűz esetén. Vizellűtűsi technikák (4 óra)

23.Téma – A speciális járművek munkalehetőségeinek és műszaki-taktikai jellemzőinek bemutatása. (4 óra)

24.Téma – Általános tűzvédelmi intézkedések az építési létesítmények kiaknázására. (1 óra)

25.Téma – A tüzek megelőzése LPG-palackok tárolása, forgalmazása és használata. (1 óra)

26.Téma – A tűzmegelőzés általános intézkedései nyílt tűzzel végzett munkák során. (1 óra)

27.Téma – Áradások által okozott vészhelyzetek. Árvízmegelőzési és védelmi intézkedések. (1 óra)

28.Téma – A földcsuszamlás okozta vészhelyzetek. Általános fogalmak, megelőző intézkedések és viselkedési szabályok. (1 óra)

29.Téma – A földrengések okozta vészhelyzetek. (1 óra)

30.Téma – Nukleáris balesetek és / vagy radiológiai vészhelyzetek. (1 óra)

31.Téma – A veszélyes anyagokat érintő súlyos balesetek által okozott vészhelyzetek. (1 óra)

32.Téma – A súlyos biológiai kockázatok által okozott vészhelyzetek. (1 óra)

33.Téma – Az értesítés, figyelmeztetés, riasztás előtti és riasztási tevékenységre vonatkozó általános szabályok vészhelyzetekben. Sürgősségi evakuálás. (1 óra)

34.Téma – A tömlőhengerek nyújtásának és meghúzásának technikájának fejlesztése. (2 óra)

35.Téma – A létrák kezelésének technikájával kapcsolatos készségek fejlesztése. (2 óra)

66 óra amelyből 36 óra gyakorlati felkészülés
2 A beavatkozás előtti tevékenységek elvégzése vészhelyzet esetén

 

1.Téma – Csoportok szervezése a sürgősségi beavatkozásra szolgáló speciális járműveken. (2 óra)

2. Téma – Az alkalmazottak kötelezettségei. (6 óra) – 2 óra elmélet, 4 óra gyakorlat

3. Téma – Az alkalmazottak feladatainak elvégzésének technikája a beavatkozások során. (4 óra)

4.Téma – Gyülekezési csoportok és felvonulási csoportok. Áttérés az egyik csoportból a másikra (2 óra)

5.Téma – Összeszerelés a beavatkozáshoz. A beavatkozási ülésen alkalmazott alkalmazottak védelmére vonatkozó szabályok és intézkedések. Költözés az intervenciós helyre. (3 óra)

6.Téma – Az erők fellépése, az eszközök elhelyezkedése és az intervenció előtti eszköz megvalósítása. (4 óra)

7.Téma – Az elismerés végrehajtása. A helyzet elemzése és a döntéshozatal. (2 óra)

8. téma – Személyek, állatok és vagyonok evakuálása, mentése és védelme. (2 óra)

9. téma – Az emberek pincékből, törmelékből, keskeny terekből és az épületek padlójáról történő megmentésére szolgáló módszerek és eljárások. (4 óra)

10. téma – Az intervenciós eszköz megvalósítása, adaptálása és befejezése. (6 óra)

11. téma – Az ADR szerint osztályozott veszélyes anyagok azonosítása. (1 óra)

36 óra, amelyből 33 óra gyakorlati felkészülés
3 Vészhelyzeti beavatkozás végrehajtása

 

1.Téma – Tűzoltási technikák (2 óra)

2.Téma – Tűoltási technikák munka közben (1 óra)

3.Téma- Tűzoltás (20 óra)

4.Téma – intervenció árvizek esetén. (1 óra)

5.Téma – speciállis szakfelszerelések használata (4 óra)

6.Téma – intervenció földcsuszamlás esetén. (1 óra)

7. téma – Beavatkozás nukleáris balesetek és / vagy radiológiai veszélyhelyzetek, kémiai és biológiai balesetek esetén. (1 óra)

8. téma – Beavatkozás földrengés esetén. (1 óra)

9. téma – Elsősegélynyújtás. (3 óra)

10. téma – Tűzhatások eltávolítása. A vészhelyzet következményeinek korlátozása és eltávolítása. (1 óra)

11. téma – Erők és eszközök visszavonása és a harci képességek helyreállítása. (1 óra)

36 óra, amiből 27 óra gyakorlati felkészülés
4 A beavatkozáshoz szükséges technikai eszközök karbantartása

 

1. téma – A beavatkozások  technikai eszközeinek osztályozása. (1 óra)

2. téma – A biztosított speciális járművek és felszerelések üzemeltetésére vonatkozó normák. (1 óra)

3. téma – A technikai segítségnyújtás a működő tűzoltóautók számára. (2 óra) – 1 óra elmélet, 1 gyakorlati óra

4. téma – A technikai segítségnyújtás működő  intervenciós gépeknél. (2 óra) – 1 óra elmélet, 1 gyakorlati óra

5. téma – Technikai segítségnyújtás az intervenciós kiegészítőkhöz. (2 óra)

6. téma – Hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzési és karbantartási műveletei. (2 óra)

7. téma – Egyes védelmi és mentési kiegészítők működésének ellenőrzése. (2 óra)

8. téma – Speciális tűzjelzők karbantartása, ellenőrzése és működtetése. (2 óra)

9. téma – Oltóanyagok tárolása és ellenőrzése. (1 óra)

10. téma – A beavatkozási eszközök fenntartásával kapcsolatos hozzárendelések. (1 óra)

16 óra amelyből 10 óra gyakorlati felkészülés
5 A munkavédelmi és egészségvédelmi jogi rendelkezések alkalmazása és betartása

 

1.Téma – Kockázatok. Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági kérdését szabályozó normatívák

2.Téma – Vészhelyzet esetén a beavatkozásra szánt személyzet biztonságára vonatkozó általános normák. (1 óra)

3.Téma – Balesetek típusai. Beavatkozási módszerek és eljárások balesetek során (1 óra)

3 óra
6 Környezetvédelmi szabályok alkalmazása

 

1.Téma – környezetvédelmi normatívák (1 óra)

2.Téma – Módszerek és eljárások környezeti kockázatok csökkentésére (1 óra)

3.Téma – Módszerek és eljárások a természeti erőforrások felhasználásának csökkentésére (1 óra)

3 óra
Összesen 160 óra, amiből 54 óra elmélet és 106 óra gyakorlat