„Az önkéntes vészhelyzet-elhárítás és a katasztrófakezelés közös fejlesztése a támogatásra jogosult határ menti területen” című projekt a Romániai Vállalkozásokért Egyesület, Diószeg Község és a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség kezdeményezése.

A projekt  általános célkitűzése, hogy javítsa a Bihar és Hajdú-Bihar megyében működő önkéntes tűzoltó egységek kapacitását és felkészültségét, javítva ez által az általános  beavatkozási idő minőségét sürgősségi esetekben.

Ezen tűzoltó egységeknek két ágazata van, hivatásos és önkéntes. Jelenleg a hivatásos tűzoltó egységek elosztva vannak jelen a két megyében, főleg városközpontokban. A vidéki közösségek, amelyek a terület és a lakosság nagy részét képviselik, elsősorban önkéntes tűzoltóságon működnek.

A VOLUNTEER projekt elismeri, hogy az önkéntes tűzoltó egységekben dolgozó személyek nem rendelkeznek szilárd szakmai tapasztalattal. Ez egy olyan kihívás, amelyet integrált tevékenységek sorozatával igyekszik kezelni, így a projekt külön képzési programot kínál, melynek célja a Bihari és Hajdú-Bihari önkéntes tűzoltók készségeinek és képességeinek fejlesztésére irányul.

A projekt gondosan megtervezett és összetett tevékenységek felépítésén keresztül tervezi elérni konkrét céljait. Speciális képzési programot dolgoz ki, egyaránt román és magyar nyelven, a tűzoltásra vonatkozó nemzeti előírásokkal összhangban. A projektben létrehozott központ rendelkezik minden olyan felszereltséggel amely szükséges a gyakorlati modulok levezetéséhez, amelyek esszenciális részei a képzésnek. A Diószegi Képzőközpont egy tűzszimulációs konténerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy valós körülmények között és felügyelet mellett ismerkedjenek a tűzesetekkel. Mindez felbecsülhetetlen értékű tanulási tapasztalat, mivel ez az első lehetőség, hogy közvetlen érintkezésbe kerüljenek a tűzzel. A projekt során 297 önkéntes tűzoltó lesz kiképezve (105 – Ro és 192 – Hu).

A projekt elősegíti az önkéntes egységek közötti együttműködést a határ mindkét oldalán, lehetőséget biztosítva, hogy összehozza az érdekelt szereplőket és segítse őket a továbbiakban tevékenységük folytatásában.

Egy kétnyelvű e-learning tanfolyam is fejlesztésre került, az önkéntesek számára, segítve ezáltal az osztálytermeken kívüli szakmai továbbképzések kiterjesztését is.

A mobil alkalmazás hozzájárul az egységtagok figyelmeztetéséhez, valamint elősegíti az egységek közötti határokon átnyúló együttműködését riasztások esetén.

Figyelembe véve az önkéntes tűzoltók alacsony számát a helyi közösségekben, a partnerek 20 nyilvános szimulációs bemutatóból álló karavánt szerveznek a projekt ideje alatt, melynek célja az önkéntesek toborzása amellett, hogy hirdesse a tűzoltók munkájának fontosságát.

Projekt időtartama

2018 Április 1 – 2020 Szeptember 30

Projekt költségvetése Teljes költségvetés – € 1.406.367,00 ERFA támogatás – € 1.195.411,95 Állami támogatás – € 172.659,11 Saját önrész a partnerek részéről – € 38.295,94

Celkitűzések: A projekt fő célkitűzéseként növelni szeretné az önkéntes egységek előkészületekre és elhárításra rendelkezésre álló kapacitását Bihar és HajdúBihar megyében.

1 célkitűzés: az önkéntes tűzoltók készségeinek és képességeinek fejlesztése, valamint ezen ágaza szervezeti kapacitásának fejlesztése.

2 célkitűzés: a határ mindkét oldalán működő önkéntes tűzoltó egységek határokon átnyúló együttműködésével foglalkozó szakmai platformok létrehozása és működtetése.

3 célkitűzés: az önkéntes tűzoltási hivatás fontosságának és értékének tudatosítása a határ mindkét oldalán.