Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki.

Priotitási tengely

5. PT átfogó célja az együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében, amely egy kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, melyhez egy darab egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

5.1. Egyedi célkitűzés: Fejlettebb határon átnyúló katasztrófa- és kockázatkezelés:
A 5.1. egyedi célkitűzés a 5/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása.

A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

  • ERFA (legfeljebb 85%),
  • A román állam társfinanszírozása (13%) / a magyar állam társfinanszírozása (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),
  • A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

Bővebb információk a program hivatalos oldalán: